Lieknėjimo žodyno reikšmė


Marcinkevičius Nėra pasaulyje tokios kalbos ar jos tarmės, kurios žodynas būtų visiškai grynas, kurioje nebūtų svetimos kilmės, t. Kalbos kitimas pirmiausia atsispindi žodyne. Žodžiai iš tikrųjų keičiasi daug greičiau, negu garsai ar žodžių dalys galūnės, priesagos ar pan. Svetimos kalbos žodžius vadiname skoliniais, tačiau skolinys skoliniui nelygu. Kai kurių skolinių šiandien jau negalėtume išvengti.

lieknėjimo žodyno reikšmė

Jie prigyja bendrinėje šnekamojoje ir rašomoje kalboje koldūnai, soda, arbata ir kt. Kodėl taip atsitiko? Paaiškinti nesunku: bendrinės kalbos norma leidžia vartoti tuos svetimos kilmės žodžius, kuriems savų atitikmenų nei bendrinėje, nei tarmėse neturime, arba jeigu teikiamas naujadaras vartosenoje neįsigalėjo, kalba priėmė prie jos dėsnių prisitaikiusį skolinį.

Antra vertus, norminant žodyną kalbos grynumo kriterijus yra lieknėjimo žodyno reikšmė svarbus, todėl vartoti svetimybes kasdienėje neutralioje, stilistiškai nenuspalvintoje, kalboje neleistina, ypač jeigu tą patį lieknėjimo žodyno reikšmė pasakyti savais lietuviškais žodžiais.

Žodynas kito ne todėl, kad keitėsi pats gyvenimas, o tarsi priverstinai. Antrasis laikotarpis — okupacijos. Tai ir XIX a.

Aiškinamasis imunologijos ir alergologijos terminų žodynas

Ir dabar, nors gyvename nepriklausomoje valstybėje, mūsų kalbą teršia svetimi žodžiai ir konstrukcijos. Tai — barbarizmai. Tiksliau — nevartotinos naujosios svetimybės.

Žodžiai hamburgeris, čipsai, dartai, hotdogas, miusli, ofisas, popkornai, sponsorius yra nevartotini bendrinėje kalboje. Šie žodžiai dažnai girdimi per radiją, televiziją, juos vartoja nemažai kalbėtojų, net nepagalvodami, jog tie yra nevartotini.

Visi darome klaidų, todėl reikia nuolat mokytis, kad, kalbėdami oficialiai, jų nedarytume. Taigi, naujosios svetimybės — įvairūs anglų ir kitų kalbų žodžiai naujiems gyvenimo reiškiniams pavadinti yra taip pat taisytini kaip ir kitos svetimybės: kartridžas ir toneris yra nevartotinos naujosios svetimybės angl. Lazeriniam spausdintuvui ir kopijavimo aparatui perkama lieknėjimo žodyno reikšmė arba rašalinė su dažomaisiais milteliais ne kartridžas su toneriu.

Nevartotinos naujosios svetimybės yra patvirtintos gana seniai. Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo m. Kalbos komisijoje veikia Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyrius. Kai kurios svetimybės turi kelias reikšmes: crazy 1. Taigi ryškėja tendencija tuo pačiu žodžiu įvardyti ne vieną sąvoką.

Gal jau veikia kalbos ekonomikos principas ar dėsnis?

lieknėjimo žodyno reikšmė

Iš pateiktų skliausteliuose lietuviškų žodžių pasirenkant labiausiai tinkantį, dažniausiai vartotiną svetimos kalbos žodį, matyti, turėdami galimybę pasirinkti vieną atitikmenį iš kelių, linkstame vartoti neutralesnį, neturintį stilistinio atspalvio atitikmenį fitnesas linkstama keisti atitikmeniu lengvasis kultūrizmas; serveris — pagrindiniu kompiuteriu, tarnybine stotimi, valdančiuoju kompiuteriu; peidžingas — paieškos sistema arba pranešimų sistema; svetimžodis aupair keičiamas aukle; koveris — versija, nauja dainos versija; hakeris — interneto piratas, internetinis nusikaltėlis, kompiuterių įsilaužėlis; peidžeris — pranešimų gaviklis; vebsaitas — interneto svetainė; dartsas — smaigstukas, smigis, smiginis ir pan.

Apibendrinant reikėtų pasakyti, kad svarbu tai, jog kalbos vartotojas atpažįsta svetimos kalbos žodį, suvokia kaip nevartotiną, ieško jo atitikmenų savo žodyne ar rašytiniuose šaltiniuose.

lieknėjimo žodyno reikšmė ar kūno priepuolis padeda numesti svorio

Rečiau kalboje prigyja tos svetimybės, kurios rašytinėje kalboje pavartotos originalo rašyba pvz. Adaptuotos arba dažniau kalboje pasitaikančios pvz.

SEKITE MUS

Kodėl vis daugėja anglų lieknėjimo žodyno reikšmė žodžių lietuvių kalboje? Dažniausi argumentai: 1. Anglų kalba yra labai populiari, ja galima susikalbėti visame pasaulyje. Anglų kalbos mokėjimas yra viena iš svetimų žodžių plitimo priežasčių. Vis daugiau gyvenimo sričių panaudojamas kompiuteris, kurio programos beveik visada angliškos.

Norinčiajam išmokti dirbti kompiuteriu, reikia angliškų terminų. Tai taip pat turi įtakos svetimžodžių plitimui. Svetimų kalbų žodžiai, ypač atėję iš anglų kalbos, darosi madingi, tampa viena iš socializacijos formų. Kai kas teigia, kad lietuvių kalboje nėra kuo jų pakeisti, nes lietuvių kalba nėra žodinga ir turtinga.

Tai jie įvardija kaip modernėjantį požiūrį į lietuvių kalbą. Kartu su naujais išradimais perimami ir jų pavadinimai.

numesti svorio pilvą

Tai dažniausiai yra anglų kalbos žodžiai. Galima teigti ir tai, kad ryškus nebendrinės kalbos poveikis bendrinei kalbai. Pramušę lietuvių — vienos iš seniausių indoeuropiečių kalbų — apsauginį sluoksnį, svetimžodžių virusai į ją plūstelėjo neregėtu srautu.

Pridengti lietuviškomis galūnėmis svetimžodžiai — naujosios svetimybės, pateisinamos pažanga, tačiau užmigdo mūsų kalbinį budrumą ir bukina jautrumą. Dažnas lengvai patiki ir įtikinėja kitus, jog dauguma svetimžodžių lietuvių kalbai yra reikalingi ir net liudija kalbos pažangą. Dar galima pateisinti svetimžodžių vartojimą, kai nėra kitos išeities, lieknėjimo žodyno reikšmė nėra, nespėta arba neįstengta sukurti lietuviško atitikmens, o kalbamasis reiškinys ar daiktas mūsų kultūroje jau įsitvirtino ir prigijo.

Nėra reikalo pulti ir galvotrūkčiais keisti jau įsigalėjusių ir lietuvių kalbos neatskiriama dalimi per laiką tapusių svetimybių tokių kaip teatras, kompiuteris, futbolas. Ne taip jau paprasta sukurti gerą lietuvišką atitikmenį.

Apie nereikalingus lietuvių kalbos skolinius

Lieknėjimo žodyno reikšmė baisios svetimybių griūties nebegelbsti Vyriausybės m. Nepajėgi nuo svetimžodžių kalbą apginti ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija su joje veikiančiu Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriumi.

Apie svetimžodžių keliamą grėsmę yra nekartą perspėjęs Vydūnas bei prieškario kalbininkai.

lieknėjimo žodyno reikšmė ko reikia norint numesti svorio

Žymaus kalbininko prof. Svetimą žodžių kilmę aiškino K. Būga, P. Skardžius ir kiti kalbininkai, todėl vartoti juos bendrinėje kalboje nėra ne pamato, nei gyvo reikalo. Dėl to nepataisomą žalą patiria ne tik nykstančios kalbos vartotojai. Views All Time.